mg娱乐4355路线

当前位置   首页>重要发布>公告>新闻内容
陕西省人民代表大会常务委员会公告 〔十三届〕第三十号
内容来源:本网        发表时间:2020-03-26 09:22:06

《陕西省人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》已于2020年3月25日经陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过,现予公布,自公布之日起施行。                                                                                        陕西省人民代表大会常务委员会

                                                                                                 2020年3月25日

[打印本页]
[关闭本页]